Het Buurtpanel 1276 is de belangenorganisatie van bewoners in het postcodegebied 1276 van de gemeente Huizen (NH)

Leefbaarheid


Over leefbaarheid in de wijk waar je woont valt veel te zeggen. Maar meningen zullen altijd verschillen. Wat voor de één mooi is, is voor de ander lelijk. En waar de één voor wil pleiten, wijst de ander juist af. Samen een wijk delen betekent bereid zijn een stukje voor elkaar in te schikken, ruimte willen maken voor het standpunt van een ander. Over sommige dingen kunnen we het wel eens worden: denk daarbij aan hoe rustig en rustgevend de groene omgeving is waarin we wonen en waar onze kinderen opgroeien. Met vlakbij een prachtig park, waar vlinders dartelen dat het een lieve lust is, waar jong en oud zich kan vermaken bij die prachtige kinderboerderij die er staat, waar je kunt sporten, wandelen of fietsen of kunt neerstrijken op een bankje om….. even niets te hoeven.

Er zijn scholen, buitenschoolse opvang, een buurthuis, kerken, het gemeentehuis en een politiebureau, winkels en bushaltes. Een heel complete wijk, waarop we trots zijn en ook willen zijn. Samen voelen we ons de samenleving, van 1276 en van heel Huizen. Samen willen wij zorgen voor onze wijk, en voor de mensen die daar wonen. Voorkomen dat zij vereenzamen. Voorkomen dat zij de weg niet kunnen vinden.

De leefbaarheid van de wijk waar je woont wil niet dat je op een “eilandje” terecht komt, dat de binding met anderen verslapt omdat je elkaar niet kunt bereiken. Het Buurtpanel 1276 wil daarom dat het gemeentebestuur zich laat horen en, eventueel samen met andere belanghebbende gemeenten zoals Almere, Eemnes, Laren, Blaricum, Hilversum en Utrecht, luid en duidelijk pleit voor aansluiting van Huizen op het NS spoor. Dagelijks rijden vanuit de genoemd gemeenten duizenden auto’s de snelweg op, terwijl de bestuurders met de trein hadden kunnen reizen. Deze uitgelezen kans om een bijdrage aan het milieu te leveren moeten we niet laten gaan !

Wél een goede bijdrage aan het milieu leverde de actie van Huizen Schoon op. Maar liefst 40 zakken vuil kwamen er uit de wijk. Mensen van Huizen Schoon: bedankt voor jullie aktie, laten we dit nog een keer doen. Jullie inzet is heel erg de moeite waard.

Wilt U meer informatie over de actie Huizen Schoon, dan vindt U op de "Ext.links" webpagina de link naar de website van Huizen Schoon.

Het buurtpanel pakt ook de graffiti en bekladdingen aan in onze wijk. Bij een melding van bekladdingen aan objecten is het raadzaam om de eigenaar van het object te verwittigen.

Liander, Ziggo, De Alliantie, en de gemeente Huizen maken altijd het object schoon bij een melding.

Energie-Transitie: Stad en Lande en Bovenweg

De wijkaanpak Stad en Lande en Bovenweg krijgt in september 2020 een digitaal vervolg. Door de coronacrisis moesten de geplande activiteiten rondom de wijkaanpak voor woningisolatie opgeschort worden. Na de zomer willen de gemeente en het Duurzaam Bouwloket de campagne weer opstarten. In de nieuwe anderhalve metersamenleving betekent dit dat de geplande informatiebijeenkomsten digitaal gaan.

Voor meer info over Huizen Klimaatbewust, zie website "Gemeente Huizen Klimaatbewust".