Het Buurtpanel 1276 is de belangenorganisatie van bewoners in het postcodegebied 1276 van de gemeente Huizen (NH)

Melkmeisje Kombuis

Info


Wat is een Buurtpanel?

Een Buurtpanel is een groep mensen, die zich betrokken genoeg bij hun eigen woonomgeving voelen om daaraan als vrijwilliger (en in overleg met de gemeentelijke instanties) namens de wijk of buurt een bijdrage te willen leveren. Rond de eeuwwisseling kwamen de Buurtpanels op verschillende plaatsen in Nederland tot stand. Veel daarvan zijn ook weer verdwenen. Zo ook in Huizen: in verschillende delen van Huizen kwamen Buurtpanels, maar behalve Buurtpanel 1276 wist er niet één te overleven. De Huizer Buurtpanels zijn veelal het gevolg van een samenwerking tussen de Gemeente Huizen en De Alliantie. Versa Welzijn is daarbij meestal actief als de begeleidende instantie.

Voor meer informatie over Buurtpanels: zie

  • notitie “Buurtpanels” van het Verwey-Jonker Instituut, in 2004 verschenen i.o.v. Stichting de Wijk
  • onderzoek “De functies van bewonersoverlegorganisaties in een veranderende samenleving” van onderzoeksgroep “Institutions for Collective Actions (Universiteit Utrecht) i.o.v. de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen.


Het werkgebied van het Buurtpanel 1276 ligt ruwweg tussen

  • De Huizermaatweg en de Randweg
  • ’t Merk en de Gooilandweg


Het centrum van de wijk ligt (niet toevallig) waar zich ook het buurtcentrum Meentamorfose bevindt: aan de Landweg 5. Op dat punt komen de deelwijken “Stad & Lande Noord”, “Stad & Lande Zuid”, “Zenderwijk” en “Bovenweg” bij elkaar.

Wat doen wij

Het buurtpanel 1276 houdt zich bezig met alles dat zou kunnen vallen onder de begrippen “veiligheid en “leefbaarheid”. Omdat dat wel erg algemeen geformuleerd is, laten wij een aantal voorbeelden volgen:

Veiligheid:

  • woonveiligheid (denk aan inbraak of brand, vernieling of autoinbraken, maar óók aan oprichting BPV’s)
  • verkeersveiligheid (oplossen gevaarlijke verkeerspunten; inspraak bij herinrichting en groot onderhoud van de wijken; handhaving maximum snelheden; onderhoud aan straten en stoepen i.v.m. worteldruk en/of gebruiksschade)

Leefbaarheid:

  • Toezien op voldoende voorzieningen in de wijk (zoals scholen, kerken, winkels, openbaar vervoer, parken en plantsoenen, speelplaatsen, straatmeubilair)

  • Signaleren van verkrotting, graffiti, geluidsoverlast, wateroverlast en vuurwerkoverlast

  • Handhaven van voldoende groene aspecten in de wijk en plaatsing van kunstobjecten

  • Ondersteunen van bewonersinitiatieven uit de wijk.