Het Buurtpanel 1276 is de belangenorganisatie van bewoners in het postcodegebied 1276 van de gemeente Huizen (NH)

Activiteiten


Onderstaand een greep uit de activiteiten van het Buurtpanel 1276 in verleden, heden en toekomst:

 • Organisatie wijkbraderie “Het Palet” in 2013 en 2015

 • Inspraak bij herinrichting en nieuwbouw rond winkelcentrum “De Kostmand”

 • Deelname aan Buurtschouwen;

 • Herhaalde verzoeken aan de Gemeente om extra snoei- en rooiwerk bij kruispunten, rotondes en uitritten

 • Verzoek aan de gemeente om hondenuitlaatstroken in ere te herstellen

 • Organisatie brede buurtdiscussie “De Hijabi Monologen”

 • Verzoek aan de gemeente om meer controle op naleving van de maximumsnelheden

 • Organisatie verkiezingsdebatten, o.a. in 2014 en 2018

 • Signalering van verkrottingselementen als graffiti en vuilophoping

 • Verzoek aan de gemeente om een pro-actieve rol van het Buurtpanel bij het groot onderhoud toe te staan

 • Inventarisatie bewonerswensen m.b.t. het in hun wijken uit te voeren groot onderhoud

 • Inventarisatie en behartiging bewonersbelangen m.b.t. de aanstaande energie-transitie

 • Gesprekken georganiseerd tussen bewoners en leden van de Gemeenteraad over de wateroverlast in Stad & Lande

 • Oprichting BPV’s in de wijken Stad & Lande Zuid, Stad & Lande Noord en Bovenweg


Heeft u vragen of suggesties met betrekking tot een of meer van bovenstaande actiepunten ? Neem contact met ons op.