Het Buurtpanel 1276 is de belangenorganisatie van bewoners in het postcodegebied 1276 van de gemeente Huizen (NH)
OPHEFFING BUURTPANEL 1276
Buurtpanel 1276 heeft al een tijd te kampen met een teruglopend aantal vrijwilligers. Het panel bestaat nu alleen nog maar uit een commissie die zich bezighoudt met de Herinrichting van de wijk Stad en Lande. Dit is de reden dat het Buurtpanel in zijn vergadering van 11 juli 2023 heeft besloten om het Buurtpanel op te heffen en door te gaan met alleen de commissie Herinrichting Stad en Lande.
Deze commissie heeft een eigen Facebook-pagina ("Commissie Herinrichting Stad En Lande") en is bereikbaar per email op commissieherinrichting@proton.me
 
 
 
Postcode 1276

Wij willen dat inwoners meer eigen verantwoording nemen voor hun directe leefomgeving, dat het gevoel van betrokkenheid bij de inrichting van de samenleving en de democratische besluitvorming wordt vergroot. We willen dat breed gedragen initiatieven vanuit de samenleving nadrukkelijk worden ondersteund.”

College akkoord Huizen, mei 2018